ประวัติบริษัท สยามลานนาเทคโนโลยี จำกัด

บริษัท สยามลานนาเทคโนโลยี จำกัดก่อตั้งขึ้นในปี 2549 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินธุรกิจในงาน บริการ ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และจัดจำหน่าย ทางด้านงานระบบเครือข่ายสายสัญญาณทุกชนิด, ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด, อุปกรณ์ระบบสื่อสารและสื่อสัญญาณทุกชนิด, ระบบไฟฟ้า, ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบกันขโมย พร้อมทั้ง ระบบกล้องวงจรปิด ระบบสแกนลายนิ้วมือ ระบบติดตามยานพาหนะ เป็นต้นทางบริษัท ฯดำเนินการบริหารงานพร้อมทีมงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ในทุกด้าน เป็นระยะเวลาหลาย ปีทางบริษัท ฯ ได้ประสบความสำเร็จในการสนับสนุนความต้องการของลูกค้าด้วยความพึงพอใจ ตั้งแต่ให้คำปรึกษา การออกแบบ ระบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการทดสอบระบบ, การบำรุงรักษาพร้อมทั้งการฝึกอบรมให้แก่ลูกค้า

หลักการสำคัญของ บริษัท สยามลานนาเทคโนโลยี จำกัด คือ ยึดมั่นความจริงใจ ในการบริการ ตรงต่อเวลาในการบริการ และสร้างความพึงพอใจในการบริการให้แก่ลูกค้า เป็นประการสำคัญในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งการบริการก่อนและหลังการขายที่เป็นไป อย่างรวดเร็วตรงต่อเวลา และมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เป็นสำคัญ ดังนั้นไม่ว่าสินค้าหรือ บริการที่เรา มอบให้แก่ลูกค้า จึงอยู่ในระดับที่ลูกค้าพึงพอใจเสมอมา และตลอดเวลาทางเรา ก็ยังคำนึงถึงสถานภาพทางการตลาดโดยรวม จึงสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง

บริษัท สยามลานนาเทคโนโลยี จำกัด ยึดถือหลักปฏิบัติที่ว่า “การบริการที่ตรงต่อเวลา ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ สร้างความพึงพอใจ ให้แก่ลูกค้า เป็นสำคัญ” ได้มุ่งเน้น ที่จะให้บริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็วตรงต่อเวลา และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และมุ่งประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ ผ่านการฝึกอบรม และมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบ นอกจากนี้เรายังมีทีมงานที่มีความพร้อมในด้านการบริการซ่อมบำรุง และดูแลตรวจเช็คระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และพร้อมที่จะให้ความรู้ โดยการอบรมการใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในเบื้องต้น