แนะนำบริษัท สยามลานนาเทคโนโลยี จำกัด

เป้าหมาย

เป้าหมายหลักของบริษัทฯ คือ การให้บริการทางด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งบริการ ดังนั้นในการให้บริการทำให้เพิ่มมูลค่าของการบริการให้กับลูกค้าของเรา ด้วยบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการอย่างปลอดภัย มั่นใจและตามความคาดหวังของลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ในการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าของเราเต็มและเวลา ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีการปรับปรุงคุณภาพ ในการเลือกผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา โดยปฏิบัติตามมาตรฐานและวิธีปฏิบัติ รวมถึง การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน เพื่อรองรับการแข่งขันในบริการและการนำเสนอผลิตภัณฑ์เสมอ

พันธกิจ

เพื่อเป็นหนึ่งในการให้บริการ ในงานระบบเครือข่ายสายสัญญาณทุกชนิด, ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด, อุปกรณ์ระบบสื่อสารและสื่อสัญญาณทุกชนิด, ระบบไฟฟ้า, ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบกันขโมย พร้อมทั้ง ระบบกล้องวงจรปิด ระบบสแกนลายนิ้วมือ ระบบติดตามยานพาหนะ และอื่นๆว่า บริการทางด้านวิศวกรรมที่ยอดเยี่ยม อีกทั้ง ความเชื่อถือที่ได้รับหลังจากการขาย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสำหรับลูกค้าของเรา

วิสัยทัศน์

เพื่อเป็นหนึ่งในการให้บริการ ในงานระบบเครือข่ายสายสัญญาณทุกชนิด, ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด, อุปกรณ์ระบบสื่อสารและสื่อสัญญาณทุกชนิด, ระบบไฟฟ้า, ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบกันขโมย พร้อมทั้ง ระบบกล้องวงจรปิด ระบบสแกนลายนิ้วมือ ระบบติดตามยานพาหนะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยด้วยบริการที่ยอดเยี่ยมของเราให้กับลูกค้าของเรา.